05-12-2018Genoeg redenen om een testament te maken

Alles geregeld!!! Toch??

Op verjaardagen en andere feestjes hoor ik geregeld de opmerking “ik heb toch geen testament nodig’ of ‘de wet regelt alles al’ toch ?!?”

Als notaris weet ik dat er heel vaak genoeg redenen zijn om toch een testament te maken:

1. Samenwoners erven niet automatisch van elkaar
Samenwoners erven niet automatisch van elkaar, ook niet als ze al meer dan 15 jaar samenwonen. Daarvoor hebben samenwoners een testament nodig, vaak in combinatie met een samenlevingscontract (denk ook aan partnerpensioen).

2. Besparing erfbelasting: zeker voor opa’s en oma’s !
Door het opstellen van een goed testament kan er voor worden gezorgd dat er minder erfbelasting hoeft te worden betaald en er dus meer overblijft voor uw erfgenamen. Een bedrag in uw testament nalaten aan uw kleinkinderen kan soms duizenden euro’s voordeel opleveren!

3. De uitsluitingsclausule
Deze clausule regelt dat een erfenis privébezit wordt van de erfgenamen, zodat bij een echtscheiding de erfenis dus niet hoeft te worden gedeeld met een ex-echtgenoot van de erfgenaam (u voorkomt hiermee dat uw kind de helft van de erfenis moet afstaan).

4. Verpleegtehuis-clausule
Door het opnemen van een goede bepaling in uw testament kunt u er voor zorgen dat, wanneer uw levenspartner wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis, de eigen bijdrage die moet worden betaald naar beneden gaat. Op die manier blijft er meer van de erfenis over voor uw kinderen.

5. Voogdij en bewind
Een voogdijbepaling zorgt ervoor dat uw jonge kinderen op een goede en veilige plek terechtkomen wanneer u overlijdt. Ook kunt u een bewindvoerder benoemen, deze past op het vermogen van uw kind zodat uw kind de erfenis niet zomaar ‘aan onverstandige dingen’ kan uitgeven.

6. Executeur
Door het aanwijzen van een executeur zorgt u ervoor dat allereerst uw uitvaart goed wordt uitgevoerd, maar ook zorgt een executeur ervoor dat uw erfenis op een goede manier wordt afgewikkeld.

7. Echtscheiding
Ook als u al gescheiden bent en (jonge) kinderen heeft is het belangrijk om een testament te maken: zonder testament krijgt uw ex-partner de zeggenschap over wat uw kinderen van u erven en kan een deel van uw erfenis toch via uw kinderen weer bij uw ex-echtgenoot terechtkomen.


Heeft u vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met mij en mijn team.

Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
Facebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
http://www.notariskantooradamelzinga.nl