25-05-2018Samenlevingscontract verplicht bij kopen huis

Vorige week had ik twee enthousiaste jonge mensen op kantoor: ze zijn druk bezig met het kopen van hun eerste huis en gaan daar dan ook voor het eerst echt samenwonen.
Omdat ze ook een hypotheek nodig hebben, waren ze bij de hypotheekadviseur geweest en die had hen gewezen op het feit dat ze ook maar eens moesten informeren over het opstellen van een samenlevingscontract.
Uit ons gesprek bleek al snel dat zij een levensverzekering voor de hypotheek gingen afsluiten: zodat wanneer één van hen dan zou komen te overlijden, de ander met de verzekeringsuitkering de hypotheekschuld grotendeels zou kunnen aflossen en op die manier in het huis zou kunnen blijven wonen. Dan is er toch genoeg geregeld was hun logische gedachte: waarom dan ook nog een samenlevingscontract?
Mijn antwoord daarop was dat met het afsluiten van de levensverzekering nog lang niet alle zaken geregeld zijn.
Wat regelt een samenlevingscontract dan?

Erfrecht

Volgens de wet erven samenwoners niet zomaar van elkaar. Dit betekent dat als er niets is geregeld de helft van het gezamenlijke huis toekomt aan ouders, broers en zussen van degene die als eerste overlijdt. De langstlevende partner zal die helft dan moeten kopen van de ‘schoonfamilie’: een kostbare zaak.
Om dit te regelen kunnen samenwoners in een samenlevingscontract een ‘verblijvingsbeding’ opnemen. Hierdoor worden alle gemeenschappelijke goederen bij overlijden wel eigendom van de langstlevende partner, dit betreft niet alleen het huis, maar ook bijvoorbeeld de gezamenlijk inboedel (bankstel, TV).
Goederen die niet gemeenschappelijk zijn (denk aan een privé bankrekening), vallen niet onder het verblijvingsbeding. Willen samenwoners ook privégoederen aan elkaar nalaten dan moeten zij ook een testament maken. Dat geldt dus bijvoorbeeld als één van de samenwoners al een huis had, voordat ze gingen samenwonen!
Let op: een verblijvingsbeding werkt niet goed als er kinderen zijn. In dat geval dient er ook altijd een testament opgemaakt te worden om de langstlevende partner te beschermen.
Pensioen
De meeste pensioenfondsen kennen voor ongehuwd samenwonenden de mogelijkheid om een partnerpensioen of nabestaandenpensioen aan te vragen. Op die manier kun je regelen dat bij overlijden de achterblijvende partner een nabestaandenpensioen ontvangt. Wel heb je hiervoor een samenlevingscontract nodig, dat is namelijk meestal één van de vereisten om voor partnerpensioen in aanmerking te komen.

Belastingen

Allereerst speelt de erfbelasting: om de grote vrijstelling van ruim € 600.000,-- voor de erfbelasting te kunnen gebruiken is een samenlevingscontract vereist.
Voor de inkomstenbelasting kan het opstellen van een samenlevingscontract ervoor zorgen dat samenwoners fiscaal partner van elkaar worden. Dat kan belastingvoordeel opleveren omdat er kan worden geschoven met aftrekposten (renteaftrek bij de meest verdienende partner).

Levensvolmacht.

Verder is het voor iedereen (dus niet alleen voor samenwoners maar ook voor gehuwden en alleenstaanden) goed om eens na te denken over het opstellen van levensvolmacht (ook wel levenstestament genoemd). In de levensvolmacht wordt bij de notaris vastgelegd wie de zaken dient te regelen u dat zelf niet meer kunt (dat bijvoorbeeld door een ernstig ongeluk of ziekte (bijvoorbeeld hersenbloeding)). Zonder zo’n volmacht kan uw partner (danwel kinderen) niets regelen zonder daarvoor eerst naar de rechter te moeten!
Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij en mijn team opnemen, hieronder staan alle contactgegevens die u daarvoor nodig heeft.
 

mr. A (Adam) Elzinga
Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Facebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Twitter: @notaris_assen