29-01-20192019 NIEUWJAAR

Na alle feestdagen is het tijd voor het nieuwe jaar 2019. Goed om weer eens te kijken of alles in uw situatie goed geregeld is. Waaraan moet u dan denken?

Het opstellen van een levensvolmacht.

 

Een levensvolmacht is een akte waarin u zelf nu al vastlegt, wie de zaken voor u moet regelen als u dat zelf niet meer kunt (ziekte, ouderdom). Het voorkomt dat er bijvoorbeeld een ‘bewindvoering’ of ‘curatele’ voor u moet worden aangevraagd, die de zaken vaak onnodig lastig en duur maken.

 

Het maken van testamenten waarin de Wet Langdurige Zorg clausule (oude AWBZ) in kan worden opgenomen:

 

zodat bij opname in een verpleegtehuis er dan vaak minder moet worden betaald aan de eigen bijdrage voor het verpleegtehuis. Op die manier blijft er dus meer vermogen over voor uw kinderen/erfgenamen. Kleinkinderen: daarnaast kunnen opa’s en oma’s ook veel erfbelasting besparen door het opnemen van hun kleinkinderen in het testament en op die manier hun kleinkinderen een mooi startkapitaal meegeven (tot ruim €20.000 belastingvrij). Bij jonge kinderen blijf belangrijk: het goed regelen van de voogdij en bewindvoering: op die manier zorgt u ervoor dat uw kinderen, na uw overlijden, een goede voogd krijgen. De voogdij kunt u het beste combineren met het opnemen van een ‘bewindsclausule’ in uw testament: die clausule zorgt ervoor dat de kinderen ook een goede financiële opvoeding krijgen: de bewindvoerder ‘past’ op de erfenis totdat uw kinderen oud genoeg zijn om het zelf te kunnen (dus niet al bij 18 jaar maar bijvoorbeeld bij 21 of 23 jaar!). Een bewindclausule is ook belangrijk als u gescheiden bent (het voorkomt dat uw ex-partner het geld van de kinderen kan opmaken.

 

voor samenwoners: het maken van een samenlevingscontract.

 

U regelt daarmee praktische zaken, zoals het partnerpensioen (zodat het opgebouwde pensioen niet weg is, maar voor het grootste deel aan de overblijvende partner toekomt). Tevens kunt u in het samenlevingscontract een bepaling opnemen die er voor zorgt dat uw partner niet het huis uit moet als u komt te overlijden!

 

Het doen van schenkingen aan uw kinderen, eventueel 'op papier'. Daardoor wordt uw toekomstige eigen bijdrage voor het verpleeg- of verzorgingstehuis kleiner.

 

Ook vermindert het door uw erfgenamen te betalen bedrag aan erfbelasting (dubbel voordeel). De vrijstellingen zijn dit jaar weer wat hoger geworden, zodat u weer wat meer kunt schenken zonder schenkbelasting. Goed nieuws: in 2019 is het belastingvrij schenken van maximaal €100.000 nog steeds mogelijk als het gebruikt wordt voor de eigen woning!

Kortom, genoeg redenen voor u om dit jaar eens een bezoek te brengen aan ons kantoor.

U kunt natuurlijk contact met mij en mijn team opnemen, hieronder staan alle contactgegevens die u daarvoor nodig heeft.

Notariskantoor mr. Adam Elzinga

Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Facebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Twitter: @notaris_assen