Hypotheek

Recht op hypotheek
De met de aankoop van de woning verband houdende kosten dienen betaald te worden door u. De meeste mensen vragen daarom een financiering aan bij een bank, verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds.

In het geval u, als eigenaar van een woning, een financier gevonden heeft, zal deze onder bepaalde voorwaarden geld aan u uitlenen. De meest gestelde voorwaarde door een financier is dat u aan hem zekerheid geeft. In de meeste gevallen zal dit in de vorm van een hypotheekrecht geschieden.

Notariskantoor Adam Elzinga maakt van de tussen u en de financier gemaakte afspraken een hypotheekakte op. De hypotheekakte is over het algemeen opgebouwd uit twee hoofdstukken:

  1. de voorwaarden van de geldlening;
  2. over de hypothecaire zekerheid.

U als hypotheekgever, geeft uw woning in pand (hypotheek) aan de bank (hypotheekhouder). Mocht het zo zijn dat u onverhoopt niet meer aan uw verplichtingen, die voortvloeien uit de lening, kunt of wilt voldoen, dan heeft de financier de mogelijkheid om uw huis in het openbaar te verkopen. Dit is een executieveiling.

Voorrang ten opzichte van andere schuldeisers
De wetgever heeft bepaald dat de financier (hypotheekhouder) een bevoorrechte schuldeiser is. De financier is bevoegd, ingeval van openbare verkoop (executieveiling), om zijn vordering op u, bij voorrang (dus vóór andere schuldeisers) te kunnen verhalen op de opbrengst van de openbare verkoop.