Notaris Ubbena

Wat doet Notariskantoor Adam Elzinga in Ubbena?

Ubbena is een buurtschap gelegen ten noorden van de stad Assen in de provincie Drenthe.
Tot 1850 bestond Ubbena slechts uit de herberg "Nieuw Ubbena". De noord-zuid lopende route Groningen-De Punt-Vries-Ubbena-Rhee-Assen was met de totstandkoming van de postwagendienst Groningen-Amsterdam al in de 17e eeuw van landelijke betekenis.