Notaris Zeijerveen

Wat doet Notariskantoor Adam Elzinga in Zeijerveen?

Het Zeijerveen is een buurtschap gelegen ten noord-westen van de stad Assen in de provincie Drenthe. Het Zeijerveen ontstond doordat een aan de oppervlakte liggende leemlaag de waterafvoer tegenhield zodat daardoor een dik pakket veen werd gevormd. In 1844 werd begonnen met de vervening van het gebied. In 1937 was de turfgraverij voltooid en resteerde een in noordzuid/stroken verkaveld gebied met gronden voor de akkerbouw. Vanzelfsprekend doet ons kantoor ook voor klanten uit Zeijerveen geregeld zaken.