02-02-2017Goede voornemens voor 2017

Traditioneel gaat mijn eerste column van het jaar meestal over juridische dingen die tot nu toe zijn blijven liggen, maar die wel belangrijk zijn om te regelen:

* Het maken van een levensvolmacht. Vaak merk ik in de praktijk dat veel mensen nog geen levensvolmacht hebben gemaakt en soms ook niet weten wat het precies is. Een levensvolmacht is een akte waarin u zelf nu al vastlegt, wie de zaken voor u moet regelen als u dat zelf niet meer kunt (ziekte, ouderdom). Het voorkomt dat er bijvoorbeeld een ‘bewindvoering’ moet worden aangevraagd, die de zaken vaak lastig en duur maken.

* Het maken van testamenten waarmee erfbelasting kan worden bespaard, maar waar ook bijvoorbeeld een Wet Langdurige Zorg (voorheen: AWBZ) clausule in kan worden opgenomen. Bij opname in een verpleegtehuis hoeft er dan vaak minder te worden betaald aan eigen bijdrage voor het tehuis, zodat er dus meer vermogen overblijft voor uw erfgenamen. Daarnaast kunnen grootouders (opa’s en oma’s) ook veel erfbelasting besparen door het opnemen van hun kleinkinderen in het testament.

* voor samenwoners: het maken van een samenlevingscontract. U regelt daarmee praktische zaken, zoals het partnerpensioen (zodat het opgebouwde pensioen niet weg is, maar voor het grootste deel aan de overblijvende partner toekomt). Tevens kunt u in het samenlevingscontract een bepaling opnemen die er voor zorgt dat uw partner niet het huis uit moet als u komt te overlijden!

* Bij jonge kinderen: het goed regelen van de voogdij en bewindvoering: op die manier zorgt u ervoor dat uw kinderen, na uw overlijden, een goede voogd krijgen. De voogdij kunt u heel goed combineren met het opnemen van een ‘bewindsclausule’ in uw testament: die zorgt ervoor dat de kinderen ook een goede financiële opvoeding krijgen: de bewindvoerder ‘past’ op de erfenis totdat uw kinderen oud genoeg zijn om het zelf te kunnen (dus niet al bij 18 jaar maar bijvoorbeeld bij 21 of 23 jaar!)

* Het doen van schenkingen aan uw kinderen, eventueel 'op papier'. Daardoor wordt uw toekomstige eigen bijdrage voor het verpleeg- of verzorgingstehuis kleiner. Ook vermindert het door uw erfgenamen te betalen bedrag aan erfbelasting (dubbel voordeel).
Goed nieuws: in 2017 is het belastingvrij schenken van maximaal €100.000 mogelijk als het gebruikt wordt voor de eigen woning!

Kortom, genoeg redenen voor u om dit jaar eens een bezoek te brengen aan ons kantoor.
U kunt natuurlijk contact met mij en mijn team opnemen, hieronder staan alle contactgegevens die u daarvoor nodig heeft.

Notarisadamelzinga AWBZ
Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Notarisadamelzinga FacebookFacebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Notarisadamelzinga TwitterTwitter: @notaris_assen