02-10-2015Open Huizen Dag en Kosten Koper

Heel binnenkort is het weer Open Huizen Dag. Een dag waar kopers zonder afspraak verschillende huizen kunnen bezichtigen. Maak er gebruik van is mijn advies; het is leuk en wellicht vindt u het huis van uw dromen! Als uw droomhuis er tussen zit, volgen er daarna vaak spannende onderhandelingen over de koopprijs en andere voorwaarden.

Mogelijke kosten uit het koopcontract
Als de koop gesloten is worden alle afspraken netjes vastgelegd in een koopcontract. Meestal wordt er in een koopcontract afgesproken dat de overdracht ‘kosten koper’ is. Dat betekent dus dat de koper de kosten betaalt die rechtstreeks met de overdracht van de woning te maken hebben. De ‘kosten koper’ worden door de notaris bij de koper in rekening gebracht op de nota van de notaris.

Maar om wat voor kosten gaat het nu eigenlijk? Wist u bijvoorbeeld dat het grootste deel van de kosten koper naar de belastingdienst (de overheid) gaat, namelijk in de vorm van overdrachtsbelasting en kadasterkosten? En zijn er nog andere kosten waar een koper rekening mee moet houden?

Kosten welke op de nota van de notaris vermeld kunnen staan.
Hieronder volgt een korte uitleg welke kosten op de nota van notaris vermeld kunnen staan.

Overdrachtsbelasting: Voor een bestaande woning moet u als koper 2% overdrachtsbelasting afdragen aan de belastingdienst. De notaris regelt de aangifte en maakt het bedrag over aan de belastingdienst. Is de koopsom bijvoorbeeld € 150.000,- dan bedraagt de overdrachtsbelasting dus maar liefst € 3.000,-.

Zakelijke lasten: Hieronder valt het eigenaarsdeel van de Onroerende Zaaks Belasting (OZB) en de Waterschapslasten. Vanaf de dag van de overdracht tot het einde van het jaar worden deze kosten tussen koper en de verkoper verrekend. De notaris zorgt er voor dat deze bedragen worden betaald aan de verkoper.

Kadasterkosten: Omdat de akten (de eigendomsakte en de hypotheekakte) moeten worden ingeschreven bij het Kadaster, rekent het kadaster hier kosten voor. Voor de inschrijving van twee akten (de eigendoms-of leveringsakte en de hypotheekakte) rekent het kadaster een ruime driehonderd euro (€300,-). Deze kosten worden door de notaris aan het kadaster betaald.

Taxatiekosten: Als u als koper een hypotheeklening afsluit, wil de hypotheekbank zeker weten dat de woning genoeg waard is als onderpand. De woning moet daarom worden getaxeerd door een taxateur. Deze kosten worden meestal via de nota van de notaris aan de taxateur betaald.

Bankgarantiekosten: Wanneer u als koper verplicht bent om een bankgarantie te stellen als waarborg voor de koop en u regelt dit bij de hypotheekbank of andere waarborginstelling, dan brengt deze instelling hiervoor kosten in rekening.

Nationale Hypotheek Garantie kosten (NHG): Als u als koper een hypotheeklening afsluit en daarbij NHG aanvraagt, dan brengt de instantie die de NHG verleent, 1% van het bedrag van de hypotheeklening in rekening. Wordt er dus een bedrag van € 150.000,- geleend onder NHG dan bedragen de af te dragen kosten aan NHG maar liefst € 1.500,-.

Kosten makelaar en hypothaakadviseur: Verder kan het zijn dat u als koper een aankoopmakelaar en/of een hypotheekadviseur heeft ingeschakeld, die moeten natuurlijk ook betaald worden voor hun verrichte werkzaamheden. Deze kosten staan ook op de nota van de notaris vermeld en worden door de notaris aan de makelaar en de hypotheekadviseur betaald.

Notariskosten: Als koper betaalt u de notaris voor zijn werk. Dit werk bestaat natuurlijk uit het opmaken van de akten, maar ook en vooral uit de uitgebreide controlewerkzaamheden die bij een woningoverdracht horen. Wist u bijvoorbeeld dat een notaris minimaal 3 keer moet controleren of alles goed gaat bij de overdracht? De eerste keer als het koopcontract binnenkomt, de tweede keer vlak voor de officiële woningoverdracht en de derde keer wanneer de koopsom aan de verkoper (en zijn af te lossen hypotheekbank) wordt uitbetaald. Zo weet u als koper zeker dat uw geld veilig is totdat u echt eigenaar bent geworden van de woning!

Dus mocht u tijdens de Open Huizen Dag het huis van uw dromen hebben gevonden, neem dan contact op met mij of mijn team, hieronder staan alle contactgegevens die u daarvoor nodig heeft.

Wij regelen het graag en goed voor u!

mr. A (Adam) Elzinga

Notarisadamelzinga AWBZ

Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Notarisadamelzinga FacebookFacebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Notarisadamelzinga TwitterTwitter: @notaris_assen