02-12-2013Familievermogen

Publicatie: Rabobank, Dichterbij magazine, 2013


Familievermogen

Geld is eigenlijk best een raar iets: wanneer je jong bent, heb je er veel van nodig (huis, kinderen) en is er vaak op het eind van de maand net niet genoeg van. Is men daarentegen wat ouder, dan merkt een aantal mensen dat ze langzamerhand minder geld nodig hebben. Ook is er tegen die tijd vaak een overwaarde in de woning (aflossing hypotheek). Kortom na al die tijd is er ineens vermogen. Vermogen dat veel mensen graag willen doorgeven aan de generatie na hen.

AWBZ
In dat kader merk ik in mijn praktijk veel onrust over de vermogenstoets van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds dit jaar telt namelijk een deel van het vermogen mee bij de berekening van de eigen bijdrage AWBZ (bijvoorbeeld bij opname in een verpleegtehuis). Deze eigen bijdrage wordt berekend op basis van het vermogen in box 3. Soms moet zelfs de eigen woning daarbij worden meegeteld. Samengevat komt deze lastige regeling neer op het volgende: hoe meer vermogen, des te hoger de eigen bijdrage voor de AWBZ. Inmiddels is bekend dat de eigen bijdrage kan oplopen tot meer dan €2.100 per maand.
Zo kan het dus gebeuren dat ouders van het opgebouwde vermogen veel minder aan hun kinderen kunnen doorgeven dan zij eigenlijk hopen.

Tijdig actie ondernemen
Het is dan ook belangrijk om tijdig, onder andere:
- uw testament te laten controleren en indien nodig aan te passen. Het vermogen van de langstlevende kan via een goed testament bij opname in een verpleegtehuis worden beperkt;
- na te denken over schenkingen, waarbij een bijkomend voordeel is dat schenkingen ook de te betalen erfbelasting verminderen.

Mogelijkheden
Schenken kan zonder dat u daadwerkelijk geld overmaakt (bijvoorbeeld omdat uw vermogen in de
eigen woning vastzit) door het doen van een ‘schenking op papier’. U blijft dan ‘baas over uw geld’ maar vermindert wel uw vermogen en u kunt het uitkeren wanneer u dat wenst.
Een andere mogelijkheid is het wel echt geld schenken aan kinderen die een eigen huis kopen of hebben. Sinds 1 oktober kan dat tijdelijk zelfs belastingvrij tot een bedrag van €100.000!

Los van vermogensoverdracht, kan het familievermogen ook worden aangewend om kinderen op andere
manieren te helpen bij het kopen van een huis. Dit kan bijvoorbeeld doordat ouders zich borgstellen, maar ook doordat ouders een familiehypotheek verstrekken aan hun kind. Dit is fiscaal aantrekkelijk omdat een kind de rente mag aftrekken, terwijl deze bij ouders onbelast is.

Kortom, redenen genoeg om eens te peinzen over het familievermogen en een bezoek te brengen aan uw notaris.

Notarisadamelzinga AWBZ

mr. A (Adam) Elzinga
Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Notarisadamelzinga FacebookFacebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Notarisadamelzinga TwitterTwitter: @notaris_assen