03-02-2016Nu eindelijk eens regelen in 2016

De eerste weken zijn al weer verstreken: langzaam went iedereen aan het nieuwe getal 2016.

Bij een nieuw jaar horen ook goede voornemens. Ik geef u graag een aantal mee:

* Het opstellen van een levensvolmacht: een akte waarin u zelf nu al vastlegt, wie de zaken voor u moet regelen als u dat zelf niet meer kunt (ziekte, ouderdom). Het voorkomt dat er een ‘bewindvoering’ of nog erger: een ‘onder curatele stelling’ moet worden aangevraagd, die de zaken vaak lastig en duur maken.

* Het opstellen van testamenten, waarin uw erfenis wordt geregeld zoals u dat wilt en waarin ook een Wet Langdurige Zorg (AWBZ) clausule wordt opgenomen. Bij opname in een verpleegtehuis hoeft uw overblijvende partner dan niet al het vermogen op te maken en blijft er dus meer over voor uw erfgenamen.

* Het regelen van de voogdij en bewind: op die manier zorgt u ervoor dat uw jonge kinderen, na uw overlijden, een goede plek krijgen. Door het regelen van een bewind zorgt u ervoor dat de kinderen ook een goede financiële opvoeding krijgen: de bewindvoerder ‘past’ op de erfenis totdat uw kinderen oud genoeg zijn om het zelf te kunnen.

* (voor samenwoners:) het opstellen van een samenlevingscontract. Daarmee voorkomt u dat uw partner uit het huis moet wanneer u komt te overlijden. Ook kan daarmee het partnerpensioen worden geregeld (zodat het opgebouwde pensioen niet weg is, maar voor het grootste deel aan de overblijvende partner toekomt).

* Het doen van schenkingen aan uw kinderen, eventueel 'op papier'. Er kan gebruik kan worden gemaakt van de jaarlijkse schenkvrijstelling. Op deze manier wordt uw toekomstige eigen bijdrage voor het verpleeg- of verzorgingstehuis kleiner. Ook vermindert het door uw erfgenamen te betalen bedrag aan erfbelasting (dubbel voordeel).
Wacht daar niet mee tot het einde van dit jaar, maar regel het juist vroeg in het jaar: u moet namelijk na het doen van de schenking tenminste nog 180 dagen in leven blijven, anders telt de schenking niet!

Kortom genoeg redenen voor u om eens een bezoek te brengen aan ons kantoor.

Heeft u vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met mij en mijn team.

mr. A (Adam) Elzinga

Notarisadamelzinga AWBZ

Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Notarisadamelzinga FacebookFacebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Notarisadamelzinga TwitterTwitter: @notaris_assen