03-10-2013Hulp bij aankoop huis kinderen

Vorige keer ging het over het lenen van geld door ouders aan kinderen voor de aankoop van een huis, de conclusie was dat dit voor beiden fiscaal zeer interessant kan zijn.

Maar er zijn natuurlijk meer manieren om te helpen, in deze column wil ik het hebben over het schenken van geld aan een kind dat een huis koopt. Als u dit goed aanpakt hoeft er geen schenkbelasting te worden betaald.

Hoeveel mag u schenken aan een kind?

Normaal mag er een bedrag van ruim €5.000 (voor 2013 is het exact €5.141) worden geschonken. Is een kind tussen de 18 en 40 jaar, dan mag er eenmalig ruim € 24.000 worden gegeven zonder schenkbelasting. Aan de besteding van dit bedrag worden geen voorwaarden gesteld, (het hoeft dus niet aan een eigen huis te worden besteed), wel moet de schenking aan de belastingdienst worden gemeld.

Maar het wordt nog veel leuker als de schenking wordt gebruikt voor:

  • De aankoop of het verbouwen van een eigen huis;
  • Het aflossen van de hypotheek/restschuld.

In die gevallen is er sprake van een supervrijstelling!

Normaal is deze supervrijstelling ruim €51.000, maar in de miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd, staat dat met ingang van 1 oktober 2013 de vrijstelling van de schenkbelasting tijdelijk (tot 1 januari 2015) wordt verruimd. Iedereen mag in die periode aan een familielid of aan een derde een schenking doen van maximaal €100.000 vrij van schenkbelasting (er mag dus ook worden geschonken aan iemand die ouder is dan 40 jaar). Wel moet men aantonen dat het bedrag echt voor het huis is gebruikt en ook nu moet de schenking bij de belastingdienst worden gemeld.

Als notaris kan ik u daarbij natuurlijk helpen, daarbij is ook van belang om aandacht te besteden aan de gevolgen van de schenking (wat als er meer kinderen zijn? wat als een kind gaat scheiden?)

Tip: ook aIs vroeger al eens een grote schenking is gedaan, kan er nu voor een deel gebruik worden gemaakt van deze tijdelijke supervrijstelling.

Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij en mijn team opnemen, hieronder staan alle contactgegevens die u daarvoor nodig heeft.

Tot de volgende keer!

 

Adam Elzinga

Notarisadamelzinga AWBZ

mr. A (Adam) Elzinga
Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Notarisadamelzinga FacebookFacebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Notarisadamelzinga TwitterTwitter: @notaris_assen