05-09-2013Voogdij en bewind

Vakantie is bij uitstek een periode om lekker als gezin te genieten, van de vrije tijd en van elkaar.
Helaas gebeuren er in een gezin ook wel eens hele erge dingen zoals het overlijden van jonge ouders. Wanneer één van de ouders overlijdt, heeft de overblijvende ouder meestal automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Wel moeten ongehuwde ouders dan het gezamenlijk gezag van tevoren hebben aangevraagd. Als beide ouders overlijden moet een voogd worden benoemd. Ook bij gescheiden ouders is het belangrijk om zaken goed te regelen.

Voogdij regelen?
Als vooraf niets is geregeld zal de rechter een voogd benoemen. Dit kan betekenen dat er een voogd wordt benoemd, die u misschien liever niet zou willen. U kunt gelukkig in een testament ook zelf bepalen wie voogd wordt. Deze voogd moet na uw overlijden wel zijn taak accepteren (bij de rechtbank). Het is dan ook belangrijk dat u vooraf met de door u gewenste voogd overlegt.

Bewind
De voogdij eindigt op 18 jarige leeftijd. Uw kind krijgt dan uw vermogen en kan daarmee doen en laten wat het wil, dus ook dingen die ouders nooit zouden goedkeuren ('alles uitgeven in de kroeg').
Om dit te voorkomen kunt u in het testament een bewindvoerder -meestal dezelfde persoon als de voogd- benoemen (bijvoorbeeld tot een leeftijd van 23 jaar). Deze bewindvoerder past op het vermogen van uw kind.

Scheiding
Bij gescheiden ouders is het benoemen van een bewindvoerder helemaal belangrijk. Als u gescheiden bent en komt te overlijden, dan is uw ex-partner als overblijvende ouder immers 'de baas' over uw kind en -zonder bewind- ook de baas over het vermogen van uw kind. Als u een bewindvoerder in een testament heeft aangesteld, dan past de bewindvoerder op het vermogen van uw kind en zorgt er voor dat uw ex-partner niet het vermogen van uw kind opmaakt.

Kortom: een testament kan voor iedereen nuttig zijn, maar als er jonge kinderen zijn is het opmaken van een testament wel heel erg belangrijk!

Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij en mijn team opnemen, hieronder staan alle contactgegevens die u daarvoor nodig heeft.

Tot de volgende keer!


Adam Elzinga

Notarisadamelzinga AWBZ

mr. A (Adam) Elzinga
Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Notarisadamelzinga FacebookFacebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Notarisadamelzinga TwitterTwitter: @notaris_assen