05-24-2016Wet Onroerende Zaaksbelasting


Het is goed om te weten dat als u tijdens het jaar een huis koopt voor een lagere prijs dan de WOZ waarde en u van mening bent dat de WOZ waarde te hoog is, u als koper de gemeente kunt vragen om een nieuwe WOZ beschikking. Dat kan voordeel opleveren voor de onroerendezaakbelasting, waterschapslasten en inkomstenbelasting. Het kan dus verstandig zijn –ook als u al langer eigenaar bent -om eens aan de makelaar te vragen hoe hij denkt over de WOZ waarde van uw huis.

Veel mensen weten niet dat de WOZ waarde ook voor de heffing van de erfbelasting van belang is. Als er in de erfenis een woning zit, betalen de erfgenamen namelijk erfbelasting over de WOZ-waarde (en niet over de soms veel lagere verkoopprijs). Een belangrijke waarde dus.

Bij een erfenis is het dus opletten of de WOZ-waarde niet te hoog is ingeschat. U betaalt als erfgenaam dan snel teveel erfbelasting. Het is goed om te weten dat erfgenamen een te hoge WOZ waarde kunnen verminderen.

Een erfgenaam kan namelijk ook bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Ook al heeft de overleden eigenaar (bijvoorbeeld een vader of moeder) destijds nooit bezwaar gemaakt: een erfgenaam kan dat alsnog doen.

Hoe? Door eerst bij de gemeente een nieuwe –lagere- WOZ-beschikking aan te vragen. Als u deze nog steeds te hoog vindt, kunt u hiertegen bezwaar maken. Immers een lagere WOZ-beschikking bespaart erfbelasting.

Let op: u mag als erfgenaam sinds kort kiezen voor de WOZ waarde die geldt voor het jaar van overlijden of de WOZ waarde die geldt voor het daaropvolgende belastingjaar.

Voorbeeldje: is een huiseigenaar overleden in 2015 en was de WOZ waarde voor dat belastingjaar vastgesteld op €185.000 en is de WOZ waarde voor belastingjaar 2016 inmiddels vastgesteld op €170.000, dan mag u als erfgenamen deze lagere waarde gebruiken voor de erfbelasting. Dit kan in dit simpele voorbeeldje al tot €3.000 voordeel opleveren. Ook als de erfbelastingaangifte al helemaal klaar is, kunt u nog bezwaar indienen bij de belastingdienst (ook al is de officiële bezwaartermijn tegen de erfbelastingaanslag inmiddels verstreken).

Voor informatie hierover kunt u met mij of mijn team contact opnemen.

mr. A (Adam) Elzinga

Notarisadamelzinga AWBZ

Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Notarisadamelzinga FacebookFacebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Notarisadamelzinga TwitterTwitter: @notaris_assen