12-02-2015NotariŽle goede voornemens

Het begin van een nieuw jaar; traditioneel de tijd om vooruit te kijken. De schenkingsvrijstelling van maximaal 100.000 euro voor de aankoop, het verbouwen of aflossen van de hypotheek/restschuld van een eigen woning geldt dan wel niet meer, toch zijn er óók op notarieel gebied nog steeds een aantal goede voornemens te maken:

1. Het opstellen van een samenlevingscontract voor samenwoners.

Met het opstellen van een samenlevingscontract voorkomt u dat uw partner uit de woning wordt gezet als u komt te overlijden en kan ook meteen het partnerpensioen worden geregeld. Dat laatste zorgt ervoor dat als één van de partners overlijdt het opgebouwde pensioen niet weg is, maar voor het grootste deel aan de overblijvende partner toekomt.

2. Het opstellen van een levenstestament of levensvolmacht.

Dat is een akte waarin u regelt wie de zaken voor u moet regelen als u dat zelf niet meer kunt. Het voorkomt dat er in zo'n situatie een bewindvoering of een ondercuratelestelling moet worden aangevraagd, die de zaken vaak lastig en duur maken.

3. Het opstellen van een testament

Het opstellen van een testament, waarin uw erfenis of voogdij goed wordt geregeld en waarin ook een ‘Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten-clausule’ wordt opgenomen. Bij opname in een verzorgings- of verpleegtehuis hoeft uw partner dan niet al het vermogen op te maken en blijft er dus meer over voor uw kinderen.

4. Schenking

Het doen van schenkingen aan uw kinderen, eventueel 'op papier', zodat uw vermogen vermindert en gebruik kan worden gemaakt van de jaarlijkse vrijstelling (en eventueel de eerste (lagere) tariefschijf voor de schenkbelasting). Hierdoor wordt uw toekomstige AWBZ-bijdrage kleiner. Daarnaast besparen de kinderen door deze vermogensoverheveling erfbelasting bij uw overlijden. Wacht met deze schenkingen niet tot december, maar regel het juist vroeg in het jaar. De belastingwet zegt namelijk dat u na het doen van de schenking tenminste nog 180 dagen in leven moet blijven, anders telt de schenking voor de erfbelasting niet!


Kortom genoeg redenen om ook in 2015 een bezoek te brengen aan een notariskantoor.

mr. A (Adam) Elzinga

Notarisadamelzinga AWBZ

Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Notarisadamelzinga FacebookFacebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Notarisadamelzinga TwitterTwitter: @notaris_assen