14-03-2018Goede Voornemens 2018

GOEDE VOORNEMENS 2018!

Traditioneel gaat mijn eerste column van het jaar over (juridische) dingen die bij veel mensen toch nog steeds niet geregeld zijn, maar die wel belangrijk zijn om te regelen:

* Het opstellen van een levensvolmacht. Een levensvolmacht is een akte waarin u zelf nu al regelt en vastlegt, wie de zaken voor u moet regelen als u dat zelf niet meer kunt (ziekte, ouderdom). Het voorkomt dat er bijvoorbeeld een ‘bewindvoering’ of ‘curatele’ moet worden aangevraagd, die de zaken vaak lastig en duur maken.

* Het maken van testamenten waarmee erfbelasting kan worden bespaard, maar waar ook bijvoorbeeld een Wet Langdurige Zorg (voorheen: AWBZ) clausule in kan worden opgenomen. Bij opname in een verpleegtehuis hoeft er dan vaak minder te worden betaald aan de eigen bijdrage voor het verpleegtehuis, zodat er dan meer vermogen overblijft voor uw kinderen. Daarnaast kunnen opa’s en oma’s ook veel erfbelasting besparen door het opnemen van hun kleinkinderen in het testament en op die manier hun kleinkinderen een mooi startkapitaal meegeven.

* voor samenwoners: het maken van een samenlevingscontract. U regelt daarmee praktische zaken, zoals het partnerpensioen (zodat het opgebouwde pensioen niet weg is, maar voor het grootste deel aan de overblijvende partner toekomt). Tevens kunt u in het samenlevingscontract een bepaling opnemen die er voor zorgt dat uw partner niet het huis uit moet als u komt te overlijden!

* Bij jonge kinderen: het goed regelen van de voogdij en bewindvoering: op die manier zorgt u ervoor dat uw kinderen, na uw overlijden, een goede voogd krijgen. De voogdij kunt u het beste combineren met het opnemen van een ‘bewindsclausule’ in uw testament: die clausule zorgt ervoor dat de kinderen ook een goede financiële opvoeding krijgen: de bewindvoerder ‘past’ op de erfenis totdat uw kinderen oud genoeg zijn om het zelf te kunnen (dus niet al bij 18 jaar maar bijvoorbeeld bij 21 of 23 jaar!). Een bewindclausule is ook belangrijk als u gescheiden bent (het voorkomt dat uw ex-partner het geld van de kinderen kan opmaken).

* Het doen van schenkingen aan uw kinderen, eventueel 'op papier'. Daardoor wordt uw toekomstige eigen bijdrage voor het verpleeg- of verzorgingstehuis kleiner. Ook vermindert het door uw erfgenamen te betalen bedrag aan erfbelasting (dubbel voordeel).
Goed nieuws: in 2018 is het belastingvrij schenken van maximaal €100.000 nog steeds mogelijk als het gebruikt wordt voor de eigen woning!


Kortom, genoeg redenen voor u om dit jaar eens een bezoek te brengen aan ons kantoor.

U kunt natuurlijk contact met mij en mijn team opnemen, hieronder staan alle contactgegevens die u daarvoor nodig heeft.
 
Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
Facebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Twitter: @notaris_assen