16-05-2014Familiebank

Ouders kunnen kinderen helpen bij de aankoop of verbouwing van hun huis. Ik wil daar dan ook graag nog een keer wat meer over vertellen.

Ouders kunnen kinderen op een aantal manieren helpen:

  • door geld te schenken (tot 1 januari 2015 zelfs tot €100.000 vrij van schenkbelasting!)
  • door bij de bank borg te gaan staan voor de lening van hun kinderen
  • door geld te lenen aan hun kinderen

Deze laatste mogelijkheid is erg interessant omdat ouders zo als familiebank kunnen fungeren.

Fiscaal
Over de geldlening dient een kind rente te betalen. Deze rente is aftrekbaar als de lening is aangegaan voor de aankoop of verbouw van een eigen woning. Sinds 1 januari 2013 gelden er nieuwe belastingregels die inhouden dat op een nieuwe lening minimaal annuïtair moet worden afgelost. Bovendien bent u verplicht om via een speciaal formulier de Belastingdienst te informeren, zodat deze kan controleren of er wordt voldaan aan de jaarlijkse aflossing.
Voor ouders geldt dat de lening als bezitting in de aangifte inkomstenbelasting in box 3 moet worden opgegeven (de belasting bedraagt 1,2%). Mooi voordeel voor de ouders is dat de rente die een kind betaalt hoger is dan wat de bank aan spaarrente geeft en deze rente bovendien onbelast is bij de ouders.

Vastleggen

Het goed vastleggen van de lening is belangrijk, vooral als er meer kinderen zijn. Ouders willen immers niet dat er bij overlijden ruzie komt tussen de kinderen. Ook de hoogte van de te betalen rente en de aflossing vragen de nodige aandacht. Het is natuurlijk verstandig om zekerheid in te bouwen in de vorm van een hypotheekrecht. Mocht het kind dan in financiële problemen komen, dan garandeert de familiehypotheek dat ouders het geld weer terug krijgen.

Rente schenken
Ouders kunnen de betaalde rente ook nog (gedeeltelijk) terugschenken. Tot een bedrag van € 5.229 (2014) kan dat zonder schenkbelasting. Dan wordt het nog leuker. Met dit 'kasrondje' betaalt het kind de rente en profiteert dus van de fiscale aftrek en daarna schenken ouders de rente (voor een deel) weer terug.
Let op: de rentebetaling en de schenking mag men niet met elkaar verrekenen, want anders ziet de belastingdienst de rente als een schenking en vervalt het fiscale voordeel.

Natuurlijk helpen mijn team en ik u graag bij deze zaken, dus neem contact met ons op. Hieronder staan alle contactgegevens die u daarvoor nodig heeft.

mr. A (Adam) Elzinga

Notarisadamelzinga AWBZ

Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Notarisadamelzinga FacebookFacebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Notarisadamelzinga TwitterTwitter: @notaris_assen