17-01-2014Schenkbelasting 2014

De vrijgestelde bedragen voor de schenkbelasting zijn weer verhoogd voor dit jaar.

  • Schenkingen door ouders aan kinderen: per kalenderjaar 2014 € 5.229
  • Schenkingen aan anderen (o.a. kleinkinderen) per kalenderjaar 2014 €2.092
  • Grote vrijstelling: aan kinderen tussen 18 t/m 39 jaar éénmalig € 25.096 zonder voorwaarden.


Grotere vrijstellingen

Voor schenkers die aan hun kinderen (of aan anderen) schenken voor de eigen woning (aankoop, aflossing of verbouwing) zijn grotere vrijstellingen mogelijk tot €100.000. Vraag in dat geval om extra informatie.

Uitsluitingsclausule
Let u wel op het toepassen van de uitsluitingsclausule? die zorgt ervoor dat bij echtscheiding de schenking alleen aan uw eigen (klein)kinderen toekomt en niet aan hun echtgenoten!

mr. A (Adam) Elzinga

Notarisadamelzinga AWBZ

Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Notarisadamelzinga FacebookFacebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Notarisadamelzinga TwitterTwitter: @notaris_assen