17-10-2013Schenken en echtscheiding

De vorige keer heb ik aandacht besteed aan het helpen van een kind bij aankoop van een huis door een schenking. Vanaf 1 oktober kan dat met een Supervrijstelling van €100.000.  Ook is toen gemeld dat het verstandig is om van tevoren goede informatie te vragen, onder meer over de vraag: 'wat gebeurt er met de schenking als een kind gaat scheiden?'

Gemeenschap van goederen
Er kan namelijk een probleem ontstaan als een kind gaat scheiden en daarvoor getrouwd was in gemeenschap van goederen.

Als niets is vastgelegd valt de schenking namelijk in de gemeenschap van goederen, ook als de schenking voor het huwelijk is gedaan. Als dan een echtscheiding volgt, moet de schenking worden gedeeld (ieder van de echtgenote krijgt de helft). Oftewel: het kind is dan simpelweg de helft van de schenking kwijt en dat is nou juist iets wat de schenker niet heeft gewild.
Dit is op te lossen door een uitsluitingsclausule te verbinden aan de schenking. Deze clausule regelt dat een schenking privébezit wordt en dat deze dus bij een scheiding niet hoeft te worden gedeeld met een ex-echtgenoot.

Hoe moet het?
Simpel: Noteer bij de overboeking als kenmerk/omschrijving de woorden ‘schenking onder uitsluitingsclausule’. Het bankrekeningafschrift moet vervolgens goed bewaard blijven als bewijs.
Als u het echt heel goed wilt doen is het verstandig om via de notaris een schenkingsakte op te laten stellen met daarin een duidelijke uitsluitingsclausule; een notaris bewaart immers al zijn akten in een veilige kluis, zodat het ook in de verre toekomst duidelijk is.

Administratie
Aan te raden is om te schenken op een privébankrekening op eigen naam (dus geen en/of rekening) en goed bij te houden wat er met het geschonken bedrag is gedaan (wat is ervan gekocht, is een deel gebruikt voor de aankoop van een huis of aflossing hypotheekschuld?).

Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij en mijn team opnemen, hieronder staan alle contactgegevens die u daarvoor nodig heeft.

Tot de volgende keer!


Adam Elzinga

Notarisadamelzinga AWBZ

mr. A (Adam) Elzinga
Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Notarisadamelzinga FacebookFacebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Notarisadamelzinga TwitterTwitter: @notaris_assen