17-11-2016Moet ik nog iets te regelen

We naderen al weer heel snel het einde van het jaar 2016. Hoog tijd om te kijken of er nog zaken zijn die u kunt of moet regelen.

Welke zaken kunnen dat zijn?

1. De jaarlijkse schenking aan kinderen. Dit jaar is de vrijstelling (zonder dat er schenkbelasting is verschuldigd) voor kinderen minimaal €5.304 en voor kleinkinderen €2.122.

Waarom? Het doen van schenkingen vermindert uw vermogen, waardoor uw toekomstige eigen bijdrage voor de zorg kleiner wordt. Ook hoeven uw kinderen bij uw overlijden minder erfbelasting te betalen. Een dubbel voordeel. Als uw geld vastzit in uw huis, kunt u via de notaris ook schenken 'op papier'.

2. Het opstellen van een (levens-)volmacht, dit is een akte waarin u vastlegt wie voor u de zaken moet regelen als u dat zelf niet meer zou kunnen (denk aan dementie of een herseninfarct). Een levensvolmacht voorkomt dat er in zo'n situatie een bewindvoering of een onder curatele stelling moet worden aangevraagd.

3. Het opstellen van een testament, waarin enerzijds uw erfenis goed wordt geregeld en waarin anderzijds een clausule voor de Wet Langdurige Zorg kosten kan worden opgenomen. Deze clausule zorgt ervoor dat u bij opname in een verzorgings-/verpleegtehuis niet al uw vermogen hoeft op te maken, zodat er dus meer overblijft voor uw kinderen.

4. Het opstellen van een samenlevingscontract. Daarmee regelt u dat bij uw overlijden uw partner een nabestaandenpensioen kan krijgen. Bovendien kunt u met een samenlevingscontract er ook voor zorgen dat uw (gezamenlijke) huis en overige spullen bij uw overlijden naar de partner gaan!

Als laatste nog een nieuwtje: in 2017 wordt het ‘weer’ mogelijk om maximaal € 100.000 belastingvrij te schenken aan iemand tussen de 18 en 40 jaar, mits het geld wordt gebruikt voor de aankoop, verbetering, onderhoud of aflossing van de eigenwoningschuld van de eigen woning!

Kortom genoeg redenen om een bezoek te brengen aan ons kantoor, hieronder staan alle contactgegevens die u daarvoor nodig heeft.

Tot de volgende keer!

mr. A (Adam) Elzinga

Notarisadamelzinga AWBZ

Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Notarisadamelzinga FacebookFacebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Notarisadamelzinga TwitterTwitter: @notaris_assen