19-11-2015Ik hoef geen testament Toch

Regelmatig hoor ik de opmerking dat er geen testament nodig is omdat ‘de wet alles al regelt’.
Hieronder volgen een aantal redenen waarom toch een testament nodig is:

1. De uitsluitingsclausule
Deze regelt dat een erfenis privébezit wordt van de erfgenamen. Bij een echtscheiding hoeft de erfenis dus niet te worden gedeeld met een ex-echtgenoot van de erfgenaam (u voorkomt hiermee dat uw kind de helft van de erfenis kwijtraakt).

2. Samenwoners
Samenwoners erven niet automatisch van elkaar, ook niet als ze al meer dan 15 jaar samenwonen. Daarvoor hebben samenwoners een testament nodig, vaak in combinatie met een samenlevingscontract.

3. Besparing erfbelasting
Door het opstellen van een goed testament kan er ervoor worden gezorgd dat er minder erfbelasting hoeft te worden betaald en er dus meer overblijft voor uw erfgenamen.

4. Verpleegtehuis
Door het opnemen van een goede regeling in uw testament kunt u er voor zorgen dat, wanneer uw levenspartner wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis, de eigen bijdrage die moet worden betaald naar beneden gaat. Op die manier blijft er meer van de erfenis over voor uw kinderen.

5. Voogdij en bewind
Door het opnemen van een voogdijbepaling zorgt u ervoor dat uw kinderen op een goede en veilige plek terechtkomen wanneer u overlijdt. Ook kunt u een bewindvoerder benoemen, deze past op het vermogen van uw kind zodat uw kind de erfenis niet zomaar ‘aan onverstandige dingen’ kan uitgeven.

6. Executeur
Door het aanwijzen van een executeur zorgt u ervoor dat uw uitvaart op de door u gewenste manier wordt uitgevoerd. Bovendien is een executeur aanstellen verstandig als er meer erfgenamen zijn, de executeur zorgt ervoor dat uw erfenis op een goede manier wordt afgewikkeld.

7. Echtscheiding
Zolang u niet officieel gescheiden bent, erft uw aanstaande ex-partner nog van u. Dat kunt u uitsluiten in een testament. Ook als u al gescheiden bent en (jonge) kinderen heeft kan het belangrijk zijn om een testament te maken: zonder testament krijgt uw ex-partner de zeggenschap over wat uw kinderen van u erven.

Heeft u vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met mij en mijn team.

mr. A (Adam) Elzinga

Notarisadamelzinga AWBZ

Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Notarisadamelzinga FacebookFacebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Notarisadamelzinga TwitterTwitter: @notaris_assen