19-12-2013Goede voornemens

December is één van de drukste periodes van het jaar op ons notariskantoor. Sommigen realiseren zich dat ze een aantal zaken nog graag willen regelen: bijvoorbeeld de jaarlijkse schenking aan hun kinderen. Anderen beseffen dat er al weer (bijna) een jaar voorbij is en dat ze nog steeds niets geregeld hebben voor het geval ze komen te overlijden.

Vandaar dat deze column dan ook gaat over zaken die u eigenlijk al geregeld had moeten hebben en in ieder geval in 2014 eigenlijk wel zou moeten regelen:

 

  1. Het (bij samenwoners) opstellen van een samenlevingscontract, zodat uw partner niet uit de woning hoeft als u komt te overlijden en waarin ook meteen het partnerpensioen wordt geregeld.
  2.  

  3. Het opstellen van een (levens-)volmacht, dit is een akte waarin u regelt wie de zaken voor u moet behartigen als u dat zelf niet meer zou kunnen. Het voorkomt dat er in zo'n situatie een bewindvoering of een onder curatele stelling moet worden aangevraagd.
  4.  

  5. Het opstellen van een testament, waarin enerzijds uw erfenis of bijvoorbeeld de voogdij goed wordt geregeld en waarin anderzijds een Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten clausule kan worden opgenomen. Deze clausule zorgt ervoor dat u bij opname in een verzorgings- /verpleegtehuis niet al uw vermogen hoeft op te maken, zodat er dus meer overblijft voor uw kinderen.
  6.  

  7. Het doen van schenkingen aan uw kinderen, eventueel 'op papier', zodat uw vermogen vermindert, waardoor uw toekomstige AWBZ bijdrage kleiner wordt. Ook hoeven uw kinderen bij uw overlijden minder erfbelasting te betalen. Een dubbel voordeel. Wacht daar niet mee tot december, maar regel het juist vroeg in het kalenderjaar. De belastingwet zegt namelijk dat u na het doen van de schenking tenminste nog 180 dagen in leven moet blijven, anders telt de schenking voor de erfbelasting niet! En goed nieuws: in 2014 blijft de grote schenkingsvrijstelling tot €100.000 bestaan, mits deze wordt gebruikt voor de eigen woning.


Kortom genoeg redenen om volgend jaar een bezoek te brengen aan ons kantoor, hieronder staan alle contactgegevens die u daarvoor nodig heeft.
Ik wens iedereen alvast mooie kerstdagen toe en een goed Nieuwjaar.

Tot volgend jaar!

Notarisadamelzinga AWBZ

mr. A (Adam) Elzinga
Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Notarisadamelzinga FacebookFacebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Notarisadamelzinga TwitterTwitter: @notaris_assen