21-08-2015Eerste eigen huis kleinkind mede mogelijk gemaakt door opa en oma

Regelmatig komen mensen bij ons op kantoor langs om te laten bekijken of hun testamenten ’nog goed zijn’. Dat is ook verstandig. Ik raad aan om eens in de 5 jaar te laten bekijken of testamenten nog kloppen, soms verandert er namelijk iets in de wetgeving en soms in de persoonlijke situatie (u bent bijvoorbeeld opa of oma geworden!)

Over dat laatste heugelijke feit wil ik het hebben. Als u namelijk opa of oma bent dan is het goed om te weten dat u via een aantal legale ‘trucs’ erfbelasting kunt besparen over uw erfenis. Waarbij als bonus, u de kleinkinderen een hele mooie start kunt geven in het leven (bijvoorbeeld financiële hulp bij de aankoop van het eerste huis door uw kleinkind).

Hoe?
Allereerst kunt u aan kleinkinderen ieder jaar een bedrag schenken (bijvoorbeeld door het overmaken op een geblokkeerde spaarrekening op naam van uw kleinkind). Uw kleinkind betaalt over een bedrag tot € 2.111,- per jaar (vrijstelling in het jaar 2015) geen schenkbelasting. Als u meer schenkt dan dit bedrag, dan moet alleen over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt schenkbelasting worden betaald. Door deze schenkingen draagt u alvast vermogen over, waarover bij uw overlijden geen erfbelasting meer hoeft te worden betaald. Op deze manier spaart u voor uw kleinkind een mooi bedrag bij elkaar, welk bedrag in de toekomst bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor de aankoop van het eerste huis.

Een andere mogelijkheid is om uw kleinkind op te nemen in uw testament. Een kleinkind mag namelijk tot € 20.047,- (2015) belastingvrij van u erven. Uw kleinkind krijgt dan na uw overlijden een geldbedrag zonder dat daarover erfbelasting hoeft te worden betaald. Waarom? Nou, als u dit bedrag niet in uw testament zou opnemen, dan gaat dit gewoon via de erfenis naar uw kinderen en betalen uw kinderen over ditzelfde bedrag wél erfbelasting (tot wel 20%.)

Als u bijvoorbeeld 4 kleinkinderen heeft, dan kunt u op deze manier simpelweg tot wel ruim € 16.000,- erfbelasting besparen. Het is dus bijna altijd gunstig om in uw testament een bedrag aan uw kleinkind op te nemen. Het mag natuurlijk ook best een kleiner bedrag zijn, ook dan bespaart u nog erfbelasting.

Levensvolmacht
Verder wordt natuurlijk ook besproken of u al een levensvolmacht heeft opgesteld. Mensen worden gelukkig steeds ouder, maar soms gaat dat ook gepaard met lichamelijke en geestelijke ongemakken, waarbij blijkt dat iemand niet meer zelf zijn belangen goed kan behartigen. In een levensvolmacht legt u nu al vast wie dan voor u mag handelen. Op die manier voorkomt u dat er een onderbewindstelling of een onder curatele stelling nodig is.
Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij en mijn team opnemen, hieronder staan alle contactgegevens die u daarvoor nodig heeft.


Tot de volgende keer!

mr. A (Adam) Elzinga

Notarisadamelzinga AWBZ

Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Notarisadamelzinga FacebookFacebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Notarisadamelzinga TwitterTwitter: @notaris_assen