22-05-2015Huis kopen zonder samenlevingscontract

Vorige week had ik twee enthousiaste jonge mensen op kantoor. Ze kochten hun eerste huis, met bijbehorende hypotheekschuld met een historisch laag rentepercentage natuurlijk. Wij vragen altijd of zij al iets hebben geregeld voor als er wat met één van hen zou gebeuren. In dit geval was een levensverzekering afgesloten. Wanneer één van hen komt te overlijden, kan er met de verzekeringsuitkering de hypotheekschuld worden afgelost en kan de ander in het huis blijven wonen, was hun logische gedachte. Mijn antwoord daarop was dat daarmee nog niet alle zaken goed geregeld zijn. Daarvoor is in ieder geval ook een samenlevingscontract nodig!

Wat regelt een samenlevingscontract dan?

Erfrecht

Volgens de wet erven ongehuwde samenwoners niet zomaar van elkaar. Dit betekent dat als er niets is geregeld de helft van het gezamenlijke huis toekomt aan ouders, broers en zussen van degene die als eerste overlijdt. De langstlevende partner zal die helft dan moeten terugkopen van de ‘schoonfamilie’: Een kostbare zaak.
Om dit te voorkomen kunnen samenwoners in een samenlevingscontract een regeling treffen (het opnemen van een ‘verblijvingsbeding’). Via het verblijvingsbeding worden alle gemeenschappelijke goederen bij overlijden eigendom van de langstlevende partner, dit betreft niet alleen het huis, maar ook bijvoorbeeld de gezamenlijk inboedel en de gezamenlijke bankrekeningen.
Goederen die niet gemeenschappelijk zijn (bijvoorbeeld een privé bankrekening), vallen niet onder het verblijvingsbeding in het samenlevingscontract. Willen samenwoners ook deze privégoederen aan elkaar nalaten dan moeten zij ook een testament maken.

Let op: Een verblijvingsbeding werkt niet goed als er kinderen zijn. In dat geval dient ook altijd een testament opgemaakt te worden om de langstlevende partner te beschermen.

Belastingen

Allereerst speelt de erfbelasting. Dat is de belasting die wordt geheven over hetgeen uit iemands nalatenschap wordt verkregen. Voor gehuwden geldt een grote vrijstelling van ruim €600.000,-. Om als samenwoners voor deze vrijstelling in aanmerking te komen is een samenlevingscontract vereist.
Voor de inkomstenbelasting kan het opstellen van een samenlevingscontract ervoor zorgen dat samenwoners fiscaal partner van elkaar worden. Dat kan belastingvoordeel opleveren. Zo kan er bijvoorbeeld worden geschoven met aftrekposten in de inkomstenbelasting.

Pensioen

De meeste pensioenfondsen kennen voor ongehuwd samenwonenden de mogelijkheid om een partnerpensioen aan te vragen. Een partnerpensioen zorgt ervoor dat bij overlijden de achterblijvende partner een nabestaandenpensioen ontvangt. Vaak is een samenlevingscontract één van de vereisten om voor partnerpensioen in aanmerking te komen.

Levenstestament

Verder is het voor iedereen (niet alleen voor samenwoners maar ook voor gehuwden en alleenstaanden) goed om eens na te denken over het opstellen van levenstestament of levensvolmacht. In zo’n stuk wordt bij de notaris vastgelegd wie de zaken dient te regelen wanneer iemand dat zelf niet meer kan (bijvoorbeeld door een ernstig ongeluk of hersenbloeding). Zonder zo’n stuk kunnen de naasten niets regelen zonder daarvoor eerst naar de rechter te moeten!
Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij en mijn team opnemen, hieronder staan alle contactgegevens die u daarvoor nodig heeft.


Tot de volgende keer!

mr. A (Adam) Elzinga

Notarisadamelzinga AWBZ

Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Notarisadamelzinga FacebookFacebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Notarisadamelzinga TwitterTwitter: @notaris_assen