30-10-2014Najaar

Na een prachtige nazomer is het dan inmiddels herfst geworden. Dat betekent dat het einde van het jaar alweer snel nadert.
Er gaan in 2015 natuurlijk weer de nodige dingen veranderen, belangrijk dus om gebruik te maken van mogelijkheden die dit jaar nog voordeel voor u kunnen opleveren:

Schenking €100.000 voor eigen woning
Allereerst de schenkingsvrijstelling van maximaal €100.000 voor de aankoop, het verbouwen of het aflossen van de hypotheek/restschuld van een eigen woning. Deze geldt nog, zoals het nu staat, tot 1 januari 2015. U kunt van deze vrijstelling dus nog gebruik maken als maar voor 1 januari 2015 de officiële overdracht plaatsvindt of de hypotheekschuld wordt afgelost.
Voor een schenking voor de verbouwing van de eigen woning is het minder streng. De schenking zelf moet wel voor 1 januari 2015 plaatshebben, maar voor de uitvoering van de verbouwing is er meer tijd: het geschonken geld moet uiterlijk in het jaar 2016 besteed zijn aan de verbouwing. Goed om te weten.

Geen eigen huis?
Als er geen eigen huis is kan het nog altijd belastingtechnisch interessant zijn om te schenken. Tot een bedrag van €5.229 (en soms zelfs nog meer) kunnen ouders aan kinderen vrij van schenkingsrecht schenken (voor kleinkinderen €2.092). Als ouders het geld liever niet echt willen missen kan ik als notaris ook een ‘schenking op papier’ opmaken. Ouders hoeven dan het geld niet echt over te maken naar de kinderen, maar houden zelf de zeggenschap over het geld.
Door het doen van schenkingen besparen ouders box 3 belasting, besparen de kinderen erfbelasting en verkleinen ouders hun vermogen voor de AWBZ regeling (maar liefst 3 dubbel voordeel).

Als notaris kan ik u natuurlijk helpen bij het doen van schenkingen. Het is namelijk belangrijk om aandacht te besteden aan de gevolgen ervan (wat als er meer kinderen zijn? wat als een kind gaat scheiden?)

Registreren lening eigen woning
Heeft u een bedrag geleend voor de eigen woning van iemand anders dan de bank (bijvoorbeeld van familie of van eigen B.V.), dan is het belangrijk dat u de lening meldt bij de belastingdienst. Doet u dat namelijk niet dan vervalt het recht op rente aftrek.

Testament, levensvolmacht, AWBZ
Verder blijft het belangrijk:

  • om testamenten te maken of bestaande testamenten te laten controleren, onder andere op ‘AWBZ bestendigheid’;
  • om een levensvolmacht op te stellen (wie kan en mag uw zaken regelen als u dat zelf niet meer kunt).
  • (voor samenwoners) om een samenlevingscontract op te stellen (partnerpensioen, regeling voor overlijden)

Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij en mijn team opnemen, hieronder staan alle contactgegevens die u daarvoor nodig heeft.

mr. A (Adam) Elzinga

Notarisadamelzinga AWBZ

Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550
http://www.notariskantooradamelzinga.nl
Notarisadamelzinga FacebookFacebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Notarisadamelzinga TwitterTwitter: @notaris_assen